Aktuāli

Vides pieejamība

By marts 30, 2017 No Comments

MyClinicRiga ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas nodrošina:

  • patstāvīgu iekļūšanu ēkā,
  • patstāvīgu pārvietošanos uz ārstniecības iestādes attiecīgo stāvu,
  • patstāvīgu pārvietošanos ārstniecības iestādes telpās,
  • pielāgotas atsevišķas telpas (piem. tualete).
  • personām ar dzirdes un vai redzes traucējumiem vizuālu un audiālu informāciju.

MyClinicRiga nepieciešamības gadījumā, iepriekš sazinoties telefoniski vai rakstiski ar klīniku, var organizēt speciāli apmācītas atbalsta personu pieaicināšanu.

MyClinicRiga visi darbinieki ir pretimnākoši un ikviens darbinieks savās iespējas robežās var sniegt atbalstu personai ar funkcionāliem traucējumiem.

MyClinicRiga telpas vizuālie marķējumi ir atbilstošā augstumā, lai to spētu salasīt personas ar kustības traucējumiem, pārvietojoties ratiņkrēslā.

MyClinicRiga nodrošina vizuālu informāciju vai saraksti personām ar dzirdes traucējumiem. Visas telpas, gaiteņi ir marķēti viegli saprotamā veidā.

MyClinicRiga pieļauj speciāla apmācīta suņa atbalstu personām ar redzes traucējumiem. Nepieciešamības gadījumā, ikviens darbinieks var kļūt par pavadoni klīnikas telpās, sniedzot audiālu informāciju par telpām un vietu.

MyClinicRiga sniedz pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem viņam saprotamā veidā, ja nepieciešams izmantojot piktogrammu (simbolu sistēmu).

Jebkurā neskaidrības gadījumā, lūdzam vērsties pie klīnikas ikviena darbinieka, vai zvanot uz klīnikas informatīvo telefona numuru.